Dokumenti

Zakoni

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 86/09)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 92/10)

Ispravak zakona o izmjenaman i dopunama Zakona o odgoju i obazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 105/10)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 90/11)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 16/12)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 86/12)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br.1 26/12) 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br.  94/13)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br.  152/14)

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 7/17)

Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Zakon o umjetničkom obrazovanju (NN, br. 130/11)

 

Ugovori

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama

 

Školski odbor

Temeljem članka 119. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, školski odbor ima sedam članova .

            Školski odbor GŠ Jastrebarsko čine :

             Vlasta Fabijanić iz reda radnika,

             Iva Barač i Đurđa Pavlović iz reda učitelja,

             Milka Živković iz reda roditelja,

             Domagoj Šlat, Marijan Bernat i Aleksandar Stanić ispred osnivača Škole.

  Za predsjednika školskog odbora izabran je Domagoj Šlat, a za zamjenicu Đurđa Pavlović.

 

  U ovom sastavu članovi školskog odbora djeluju od 27.01.2014.g. i izabrani su na mandat od četiri godine.

 

Najave sjednica Školskog odbora

Najava 19 2016

Najava 20 2016

Najava 21 2016

Najava 22 2016

Najava 23 2016

Najava 24 2016

Najava 25 2016

Najava 26 2016

Najava 27 2016

Najava 28 2017

Najava 29 2017

Najava 30 2017

Najava 31 2017

Najava 32 2017

Najava 33 2017

Najava 34 2017

Najava 35 2017

Najava 36 2017

 

Zaključci sa sjednica Školskog odbora

Zaključak 14

Zaključak 15

Zaključak 16

Zaključak 17

Zaključak 18

Zaključak 19

Zaključak 20

Zaključak 21

Zaključak 22

Zaključak 23

Zaključak 24

Zaključak 25

Zaključak 26

Zaključak 27

Zaključak 28

Zaključci 29,30

 

Odluke

Odluka o imenovanju ravnatelja škole

Odluka o nenastavnim danima

 

Pravni akti 

Klasifikacijski plan 2017

Pravilnik o oslobađanju plaćanja participacije

Statut GŠJ

Etički kodeks GŠJ 

Poslovnik o radu školskih vijeća 

Pravilnik o kućnom redu GŠJ 

Pravilnik o promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o zaštiti od požara

 

Financijska izvješća za 2016. godinu

Obrazac obveze 2016

Obrazac bilanca 2016

Obrazac PR-VRIO

Obrazac PR-RAS

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Bilješke uz financijski izvještaj

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

 

Financijska izvješća za 2015. godinu

Obrazac obveze 2015

Obrazac bilanca 2015

Obrazac P-VRIO

Obrazac PR-RAS

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Bilješke uz financijski izvještaj

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

 

Financijska izvješća za 2014. godinu

Izvještaj o obvezama

Bilanca

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

Bilješke uz financijski izvještaj 1.siječnja do 31. prosinca 2014.

 

Pravilnik o radu

Pravilnik o radu 

 

Plan nabave

Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova

Izvješće o savjetovanju s javnošću 

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi

Plan nabave za 2015.

Plan nabave za 2014.

Izmjene i dopune Plana nabave za 2013.

Plan nabave za 2013. godinu

Izmjene i dopune Plana nabave za 2012.

Tablica: Plan nabave za 2012.

 

Školski kurikulumi

 

Školski kurikulum za školsku godinu 2017./2018.

Školski kurikulum za školsku godinu 2016./2017.

Školski kurikulum za školsku godinu 2015./2016.

Školski kurikulum za školsku godinu 2014./2015.

Školski kurikulum za školsku godinu 2013./2014. 

 

Plan i program rada Glazbene škole Jastrebarsko

Plan i program rada Glazbene škole Jastrebrsko za školsku godinu 2017./2018.

Prilozi planu i programu šk.god. 17./18.:

Uspjeh učenika 

Tablica 1

Tablica 2

Tablica 3

 

Izmjene i dopune Plana i programa rada za školsku godinu 2016./2017.

Plan i program Glazbene škole Jastrebarsko za školsku godinu 2016./2017. 

Plan i program rada Glazbene škole Jastrebarsko za školsku godinu 2015./2016.

Prilog planu i programu za šk. god. 2015./2016.

Plan i program rada Glazbene škole Jastrebarsko za školsku godinu 2014./2015.

Plan i program rada Glazbene škole Jastrebarsko za školsku godinu 2013./2014.

 

Pristup informacijama

Godišnje izvješće ZPPI 2016

Godišnje izvješće (2015)

Odluka o imenovanju službenika za informiranje Glazbene škole Jastrebarsko

Kriteriji za određivanje naknade za dostavu informacija

Obrazac-2 Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac-3 Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac-4 Zahtjev za ponovnu uporabu informacije

Katalog info 2012

Odluka katalog

Odluka službenik info

 

 

Računovodstvo

 

Naplata prihoda i primitaka

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka

 

Procedura obveza

Zaprimanje i provjera računa