Početak nastavne godine 2022./2023. i privremeni rasporedi iz solfeggia.

Nastavna godina 2022./2023.

Početak nastavne godine 2022./2023. i privremeni rasporedi iz solfeggia.

Dogovori za raspored s učiteljima temeljnog predmeta (instrumenta) će biti u ponedjeljak 5.9.2022. od 10 do 12 te od 16 do 18 sati, kada će biti dogovoreni i točni popisi učenika po grupama iz solfeggia.

Redovna nastava počinje od utorka 6.9.2022. po dogovorenom rasporedu.

Dostava dokumentacije u tajništvo škole ovaj tjedan od 9 do 12 sati, nakon 5.9. od 9 do 15 sati.

U prilogu možete preuzeti rasporede za solfeggio.
 

Preuzmi raspored prof. Lemić

Preuzmi raspored prof. Pavlović