Šesnaesta po redu Škola saksofona u Jaski

Od 12. do 15. travnja 2023

Šesnaesta po redu Škola saksofona u Jaski

Šesnaesta po redu Škola saksofona u Jaski u organizaciji je Glazbene škole Jastrebarsko.
Škola je namijenjena učenicima osnovnih i srednjih glazbenih škola te studentima saksofona, koji žele proširiti i dopuniti svoje znanje.
Škola se održava od 12. do 15. travnja 2023. godine u Glazbenoj školi Jastrebarsko, Zrinski-Frankopanska 13, Jastrebarsko.
Program
Škole uključuje 4 individualna sata, probe s umjetničkim suradnikom pijanistom, rad u komornim skupinama i u orkestru saksofona, mogućnost malog servisa instrumenta. Pasivnim polaznicima omogućeno je praćenje cjelokupne nastave. Svečani završni koncert održat će se 15. travnja, kada će svim polaznicima biti uručene diplome - potvrde o sudjelovanju, odnosno potvrde o stručnom usavršavanju u svrhu napredovanja u zvanju za nastavnike.
U okviru škole organizirana su stručna predavanja, prezentacije te druga događanja, s ciljem razmjene informacija, iskustava i novih saznanja o svemu vezanom uz instrument, potrošne materijale, glazbenu literaturu i širu glazbenu kulturu. Šesnaesto izdanje Škole saksofona bit će uveličano koncertima predavača, kvarteta saksofona Mobilis i Papandopulo kvarteta.

 

CIJENE ŠKOLARINE
Participacija (aktivni): 105 eura
Participacija (pasivni): 53 eura
Pedagozi čiji su učenici aktivni polaznici škole, participaciju (kao pasivni sudionici) plaćaju 27 eura.
Svim s
tudentima i učenicima koji žele pratiti nastavu ulaz je slobodan, a ukoliko to žele, mogu, isto kao i pasivni sudionici, sudjelovati u radu ansambla saksofona. Broj aktivnih polaznika je ograničen stoga će biti primani po redoslijedu pristiglih prijava.
Uplate moli
mo izvršiti na žiro-račun Glazbene škole Jastrebarsko najkasnije do 7.4.2023. godine:
IBAN: HR5723900011100312622, Model: 00 i poziv na broj: datum uplate (npr. 00 07042023). U opis plaćanja navesti: ime i prezime polaznika –Škola saksofona 2023
PREHRANA I SMJEŠTAJ
Svaki sudionik sam organizira smještaj. U blizini se nalaze sljedeći ugostiteljski objekti:

Pub Pastuh, Ulica F. Tuđmana 31, (01) 6283-642
Malo gospodarstvo Kolarić, Hrastje Plešivičko 24, franjo.kolaric@zg.t-com.hr ili na 098/227 678
Seosko gospodarstvo Krešimir Režek, Plešivica 39, 10450 Jastrebarsko, kontakt@rezek.hr, 091/62 94 836 Sobe Šeperić, e mail: ivica.seperic4@zg.t-com.hr, tel. 01/6282 876, 098/ 505 383
Ručak za sudionike predviđen je u restoranu u neposrednoj blizini Glazbene škole (plaća se
osobno u restoranu)
PRIJAVE
Prijave se primaju elektronskim putem, na mail Škole : gsj@ogs-jastrebarsko.skole.hr do 31. ožujka. Prijavnica se nalazi na web stranici Škole : www.gs-jastrebarsko.hr
Iznimno, polaznici koji nemaju pristup internetu mogu kontaktirati Školu na br. telefona : 01/6271605, te se prijaviti na taj način radnim danom u vremenu od 10,00 do 14,00 sati.

Za sve informacije slobodno nam se obratite: Glazbena škola Jastrebarsko, Zrinski-Frankopanska 13, Jastrebarsko, tel: 01/6271 605, mail: gsj@ogs-jastrebarsko.skole.hr

Prijavnica