Osnovno glazbeno obrazovanje

Program osnovnog glazbenog obrazovanja traje u pravilu šest godina.

 

U našoj osnovnoj glazbenoj školi uče se slijedeća glazbala: glasovir, flauta, klarinet, saksofon, truba, violina, violončelo, gitara te svi učenici obvezno pohađaju nastavu solfeggia i skupnog muziciranja (zbor ili orkestar ili komornu glazbu).

Zadaci ali i cilj naše škole je odgojem i obrazovanjem omogućiti učenicima stjecanje vještine sviranja na nekom od glazbala koja se u školi poučavaju te razvijati njegove glazbene sposobnosti, omogućiti i pratiti učenicima cjelovit glazbeni razvitak, promicati glazbu te putem javne djelatnosti utjecati na unapređivanje glazbene kulture u sredini u kojoj škola djeluje.