Dokumenti

Zakoni

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 86/09)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 92/10)

Ispravak zakona o izmjenaman i dopunama Zakona o odgoju i obazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 105/10)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 90/11)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 16/12)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 86/12)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br.1 26/12) 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br.  94/13)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br.  152/14)

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 7/17)

Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Zakon o umjetničkom obrazovanju (NN, br. 130/11)

 

Ugovori

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama

 

Školski odbor


Temeljem članka 119. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, školski odbor ima sedam članova .

           Školski odbor GŠ Jastrebarsko čine :

            Vlasta Fabijanić iz reda radnika,

            Miroslav Poljančić i Goran Jurković iz reda učitelja,

            Sonja Samarin iz reda roditelja,

            Nenad Strizrep, Anđelko Reparinec i Barica Batušić ispred osnivača Škole.

 Za predsjednika školskog odbora izabran je Nenad Strizrep, a za zamjenika Goran Jurković.

U ovom sastavu članovi školskog odbora djeluju od 1.2.2022.g. i izabrani su na mandat od četiri godine.

 

Pozivi za sjednice školskog odbora

Poziv na 17. sjednicu školskog odbora

 

Najave sjednica Školskog odbora

Najava 11 2019
 
Najava 12 2019
 
Najava 13 2019
 
Najava 14 2019
 
Najava 15 2019
 
Najava 16 2019
 
Najava 17 2019
 
Najava 18 2019
 
Najava 20 2020
 
Najava 23 2020
 
Najava 24 2020
 
Najava 29 2021

Najava 30 2021

Najava 31 2021
Najava 32 2021

Najava 33 2021

Najava 35 2021
Najava 37 2021
Najava 38 2021

Najava 1 2022

Najava 2 2022

 

Zaključci sa sjednica Školskog odbora
 

Zaključci 2019.

Zaključak 11 2019

Zaključak 12 2019

Zaključak 13 2019

Zaključak 14 2019

Zaključak 15 2019

Zaključak 16 2019

Zaključak 17 2019

Zaključak 18 2019

Zaključak 19 2019

 

Zaključci 2020.

Zaključak 20 2020

Zaključak 21 2020

Zaključak 22 2020

Zaključak 23 2020

Zaključak 24 2020

Zaključak 25 2020

Zaključak 26 2020

 

Zaključci 2021.

Zaključak 27 2021

Zaključak 28 2021

Zaključak 29 2021

Zaključak 30 2021

Zaključak 31 2021

Zaključak 32 2021

Zaključak 33 2021

Zaključak 34 2021

Zaključak 35 2021

Zaključak 36 2021

Zaključak 37 2021

Zaključak 38 2021

 

Zaključci 2022.

Zaključak 1 2022
 
Zaključak 2 2022
 
Zaključak 3 2022
 
Zaključak 4 2022
 
Zaključak 5 2022
 
Zaključak 6 2022

Zaključak 7 2022

Zaključak 8 2022

 

Zaključci 2023

Zaključak 9 2023

Zaključak 12 2023

Zaključak 13 2023

Zaključak 14 2023

Zaključak 15 2023

Zaključak 16 2023

 

Zaključci 2024

Zaključak 17 2024

Zaključak 18 2024

Zaključak 20 2024

Zaključak 21 2024

 

Pozivi

Poziv na dostavu ponude
Troškovnik i specifikacije

 

Odluke

Odluka o upisu učenika u prvi razred osnovnog glazbenog obrazovanja za školsku godinu 2024./2025.
 
Odluka o upisu učenika u prvi razred osnovnog glazbenog obrazovanja za školsku godinu 2023./2024.

Odluka o modelu izvođenja nastave u 2020./2021. školskoj godini

Odluka o iznosu participacije za 2020/2021 godinu

Odluka o imenovanju ravnatelja škole

Odluka o nenastavnim danima

Odluka o iznosu participacije za 2018 /2019 godinu

Odluka o iznosu participacije roditelja za 2019 /2020 godinu

Odluka o imenovanju osobe za zaštitu dostojanstva radnika

Odluka o imenovanju zamjenika službenika za informiranje
 

 

Pravni akti 

Dopuna klasifikacijskog plana i brojčanih oznaka Glazbene škole Jastrebarsko

Klasifikacijski plan i brojčane oznake Glazbene škole Jastrebarsko

Plan klasifikacijskih oznaka 2021

Klasifikacijski plan 2020

Klasifikacijski plan 2019

Klasifikacijski plan 2018

Klasifikacijski plan 2017

Pravilnik o oslobađanju plaćanja participacije

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o oslobađanju plaćanja participacije

Statut GŠJ 2019

Statut GŠJ

Izmjene i dopune Statuta glazbene škole

Etički kodeks GŠJ 

Poslovnik o radu školskih vijeća 

Pravilnik o kućnom redu GŠJ 

Pravilnik o promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o zaštiti od požara

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i dokumentarnog gradiva

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja

Pravilnik kojim se uređuje ostvarivanje i korištenje nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda

 

Financijski plan za 2024. godinu i projekcija plana za 2025. i 2026. godinu

Financijski plan za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu

Obrazloženje Financijskog plana za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

 

Financije za 2023. godinu

Financijski plan 2023.

Godišnji Izvještaj o izvršenju za 2023. godinu

Bilješke uz godišnji Izvještaj o izvršenju za 2023. godinu

Obrazloženje financijskog plana 2023

I.Izmjene i dopune Financijskog  plana GŠ Jastrebarsko 2023.

Obrazloženje I. Izmjene i dopune Financijskog plana GŠ Jastrebarsko 2023.

Obrazloženje uz Izvjestaj  o izvršenju Financijskog plana GŠ Jastrebarsko za prvo polugodište 2023.

Izvještaj o izvršenju Financijskog plana GŠ Jastrebarsko za prvo poludodište 2023.

 

Financijski plan za 2022. godinu i projeckija plana za 2023. i 2024. godinu

Financijski plan 2022.

Obrazloženje financijskog plana 2022.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu 

 

Financijski plan za 2021. godinu i projeckija plana za 2022. i 2023. godinu

Financijski plan 2021.

I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2021.

II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2021.

 

Financijski plan za 2020. godinu i projeckija plana za 2021. i 2022. godinu

III. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020.

II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020.

I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020.

Financijski plan 2020.

Obrazloženje Financijskog plana 2020.

 

Financijski plan za 2019. godinu

Financijski plan 2019.

I. Izmjene i dopune Financijskog plana 2019.

II. Izmjene i dopune Financijskog plana 2019.

 

ITRANSPARENTNOST

Siječanj 2024.

Veljača 2024.

Ožujak 2024.

Travanj 2024.

Svibanj 2024.

 

Financijska izvješća za 2023.godinu

Financijski izvještaj (07.02.2024)

Bilješke uz financijski izvještaj (07.02.2024)

 

Financijska izvješća za 2022. godinu

Financijski izvještaj 2022.

Bilješke uz financijski izvještaj

 

Financijska izvješća za 2021. godinu

Financijski izvještaj 2021

Bilješke uz financijski izvještaj

 

Financijska izvješća za 2020. godinu

Financijski izvještaj 2020

Bilješke uz financijski izvještaj

 

Financijska izvješća za 2019. godinu

Financijski izvještaj 2019

Bilješke uz financijski izvještaj

 

Financijska izvješća za 2018. godinu

Financijski izvještaj 2018

Bilješke uz financijski izvještaj

 

 

Pravilnik o radu

Pravilnik o radu 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu 2023

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu

 

Pravilnik o radu Glazbene skole  Jastrebarsko od 29.04.2024.

 

Plan nabave

Plan nabave 2023.
Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova 2023

III. Izmjene Plana nabave 2022.

II. Izmjene Plana nabave 2022.

I. Izmjene Plana nabave 2022.

Plan nabave 2022.

Plan nabave 2021.

Plan nabave 2020.

II. Izmjene Plana nabave 2019.

I. Izmjene Plana nabave 2019.

Plan nabave 2019.

Plan nabave 2018.

Registar ugovora

Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova

Izvješće o savjetovanju s javnošću 

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

 

Školski kurikulumi

Školski kurikulum za školsku godinu 2023./2024.

Školski kurikulum za školsku godinu 2022./2023.

Školski kurikulum za školsku godinu 2021./2022.

Školski kurikulum za školsku godinu 2020./2021.

Školski kurikulum za školsku godinu 2019./2020.

Školski kurikulum za školsku godinu 2018./2019.

Školski kurikulum za školsku godinu 2017./2018.

Školski kurikulum za školsku godinu 2016./2017.

 

 

Plan i program rada Glazbene škole Jastrebarsko

Plan i program rada Glazbene škole Jastrebarsko za školsku godinu 2023./2024.

Plan i program rada Glazbene škole Jastrebarsko za školsku godinu 2022./2023.

Plan i program rada Glazbene škole Jastrebarsko za školsku godinu 2021./2022.

Prilozi planu i programu šk.god. 21./22.:

Tjedna zaduženja učitelja

 

Plan i program rada Glazbene škole Jastrebarsko za školsku godinu 2020./2021.

Prilozi planu i programu šk.god. 20./21.:

17. Podaci o broju učenika po prog. i tj. zaduženja učitelja škole

Uspjeh učenika po razredu 2020./2021.

Uspjeh učenika 2020./2021.

 

Plan i program rada Glazbene škole Jastrebrsko za školsku godinu 2019./2020.

 

Plan i program rada Glazbene škole Jastrebrsko za školsku godinu 2018./2019.

Prilozi planu i programu šk.god. 18./19.:

16. Podaci o broju učenika po prog. i tj. zaduženja učitelja škole

15. Podaci o broju učenika po prog. i tj. zaduženja učitelja škole

Uspjeh učenika po razredu 2018./2019,

Uspjeh učenika po razredu

 

 

Plan i program rada Glazbene škole Jastrebrsko za školsku godinu 2017./2018.

Prilozi planu i programu šk.god. 17./18.:

Uspjeh učenika 

Tablica 1

Tablica 2

Tablica 3

Tablica 2021./2022.

 

Pristup informacijama

Odluka o imenovanju zamjenika službenika za informiranje

Godišnje izvješće ZPPI 2022

Godišnje izvješće ZPPI 2021

Godišnje izvješće ZPPI 2020

Godišnje izvješče ZPPI 2019

Godišnje izvješče ZPPI 2018

Godišnje izvješče ZPPI 2017

Godišnje izvješće ZPPI 2016

Godišnje izvješće (2015)

Odluka o imenovanju službenika za informiranje Glazbene škole Jastrebarsko

Kriteriji za određivanje naknade za dostavu informacija

Obrazac-2 Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac-3 Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac-4 Zahtjev za ponovnu uporabu informacije

Katalog info 2012

Odluka katalog

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

 

Zaštita osobnih podataka

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka

Politika zaštite privatnosti GŠJ

Evidencija aktivnosti obrade osobnih podataka GŠJ

Informacije o obradi osobnih  podataka u svrhu zasnivanja radnog odnosa GŠJ

Odluka o osobama odgovornim za obradu u GŠJ

Pravilnik o zaštiti i obradi osobnih podataka

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o zaštiti i obradi osobnih podataka

 

Računovodstvo

Pravilnik kojim se uređuje ostvarivanje i korištenje donacija i vlastitih prihoda

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka 2023

Procedura obveza

Procedura blagajničkog poslovanja

Procedura izdavanja i obračuna naloga za službeno putovanje

Procedura zaprimanja računa

 

Ostalo

Brošura za roditelje

Ispisnica