Upisi novih učenika u školsku godinu 2017. / 2018.

Prijemni ispit za upis učenika u 1. razred

Upisi novih učenika u školsku godinu 2017. / 2018.

GLAZBENA ŠKOLA

  JASTREBARSKO

Zrinski-Frankopanska 13

JASTREBARSKO

 

KLASA:602-02/17-01/05

URBROJ: 238/12-109-05-17-01

Jastrebarsko, 17.05.2017.

 

      

       Sukladno odredbama Zakona o umjetničkom obrazovanju („NN“, br. 130/11. ) te članka 104.Statuta Glazbene škole Jastrebarsko,j Glazbena škola Jastrebarsko, objavljuje

 

NATJEČAJ

za upis učenika u prvi razred osnovnog glazbenog obrazovanja za školsku godinu 2017./2018.

 

 

I.             PRAVO UPISA

 

Pravo upisa u prvi razred osnovnog glazbenog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu navršila sedam godina života i zadovoljila kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja.

U školskoj godini 2017./2018. učenici mogu upisati sljedeća glazbala:  klavir, flauta, violina, gitara, violončelo, klarinet, saksofon, truba.

Broj učenika koji se upisuje na pojedini instrument ovisi o broju slobodnih mjesta u Glazbenoj školi.

 

II. PRIJEMNI ISPIT

 

            Zbog ograničenog broja upisa kandidati polažu prijemni ispit za koji nije potrebno nikakvo predznanje. Na prijemnom ispitu se provjeravaju sposobnosti kandidata i to : sluh, glazbeno pamćenje i ritam.

            Prijemni ispit održat će se u prostoru Glazbene škole Jastrebarsko, Zrinski-Frankopanska 13, Jastrebarsko, i to prema slijedećim terminima :

 

I.             rok- 10. lipnja 2017.godine (subota) od 10,00 do 14,00 sati

 

II.            rok - 2. rujna 2017. godine (subota) od 10,00 do 14,00 sati

(održat će se ako se ne popune sva slobodna mjesta na I. roku)

 

 

            Za prijemni ispit potrebno je ispuniti i priložiti prijavnicu za prijemni ispit (prijavnica se može preuzeti na službenoj stranici škole: www.gs-jastrebarsko.hr  ili u Tajništvu Škole svakim radnim danom od 10,00 sati do 14,00 sati).

            Svaki kandidat treba pripremiti barem jednu pjesmicu po svom izboru koju će otpjevati na prijemnom ispitu.

            Objava rezultata bit će isti dan.

III.          PARTICIPACIJA

 

Participacija i cijena obrazovanja utvrđeni su Odlukom o iznosu participacije roditelja/skrbnika za učenike Glazbene škole Jastrebarsko i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2017./2018. ( KLASA : 003-06/17-01/03, URBROJ : 238/12-109-04-17-03 od 11.05.2017.g.), a iznose:

-       100,00 kn- jednokratna upisnina

-       1.400,00 kn-godišnja participacija ( mjesečno 140,00 kn)

-       700,00 kn godišnja participacija ( mjesečno 70,00 kn - za drugo dijete iz iste obitelji)

-       0,00 kn godišnja participacija ( za treće dijete iz obitelji)

-       60,00 kn mjesečno najam glazbenog instrumenta

-       1.400,00 kn  godišnja participacija za darovite učenike kojima je odobreno pohađanje više od jednog temeljnog predmeta na osnovnoškolskoj razini   ( 140,00 kn mjesečno)

 

 

IV. ZAPRIMANJE PRIJAVNICA

 

            Prijavnice za prijemni ispit zaprimaju se svakog radnog dana, od 10,00 do 14,00 sati, u Tajništvu Škole ili putem E-maila na adresu :

 gsj@ogs-jastrebarsko.skole.hr, do 09.06.2017.godine.

 

V.           UPISI

 

Za učenike koji zadovolje na prijemnom ispitu upisi u 1. razred osnovnog glazbenog obrazovanja održat će se prema dogovoru.

Za upis je potrebno ;

-       popuniti upisnicu te platiti upisninu u iznosu od 100,00 kn.

-       dostaviti presliku Rodnog lista ili Izvoda iz matice rođenih i Domovnice te OIB učenika

 

 

 

 

 

                                                                                                            Ravnatelj :

                                                                                                Dragutin Fabijanić, prof.  

 

PRIJAVNICA ZA PRIJEMNI ISPIT

UPISNICA